Over de Wiswijzer

Wiskunde

Wiskunde is een vak dat door veel studenten als moeilijk wordt ervaren. Omdat wiskunde een verplicht vak is op de middelbare school en ook bij veel studierichtingen wordt vereist, kan bijles wiskunde in Breda een uitkomst bieden. De wiskunde die op school wordt aangeboden wordt vaak als zeer abstract en soms onbegrijpelijk en daarmee vaak als niet interessant ervaren.  Veel gebruikte methoden zijn Getal en Ruimte en de Moderne Wiskunde. Er wordt van de leerlingen verwacht dat zij een wetenschap die al meer dan 4000 jaar bestaat in vier, vijf of zes jaren zich eigen maakt.  Allerlei studenten, leerlingen melden zich aan! Soms ben je al verder in de opleiding, maar mis je een aantal wiskundige vaardigheden die je op de middelbare school nooit hebt geleerd. Of je wilt graag extra hulp in je eindexamenjaar. Of alleen maar extra hulp als je een proefwerk moet maken. 

Ik krijg veel leuke reacties!

GESLAAGD!!! Op CE een 8,2 en 8 op eindlijst!!!! Super bedanktPieter/4 Mavo

Dat is de belangrijkste reden, dat ik dit werk met zoveel plezier mag doen. Leerlingen zie je groeien en zelfvertrouwen winnen en je bereikt daarmee dat ze in hun resultaten vooruit gaan. Daarmee ben je hen tot hulp, ook bij het maken van hun keuzes in een vervolgstudie. Bijna in elke vervolgstudie wordt gevraagd om een basiskennis van de wiskunde of statistiek en is vaak een voorwaarde om die betreffende studie te kunnen doen. Met de kennis van die basiswiskunde wordt aan de leerlingen een extra dimensie gegeven in de keuze van hun vervolgstudie. Het is mijn doel om daar aan te kunnen meewerken en de leerling te helpen die ondersteuning te bieden die het nodig heeft om haar/zijn keuzes te kunnen verwezenlijken!

In de vakdidaktiek

In de vakdidaktiek die ik leerde op de docenten opleiding, hebben mij vooral de ideeën van Freudenthal zeer geïnspireerd. Hij legt de nadruk op het zelf-ontdekkend leren waarbij de leerling wordt genoodzaakt een beroep te doen op haar/ zijn eigen denkvermogen. Wiskunde wordt vaak beleefd als een moeilijk vak maar wiskunde is niet zo moeilijk. Het is een vak dat je denkvermogen verrijken kan en je kan verleiden tot ideeën die je zelf hebt ontdekt.

Hoi mevrouw Dorleijn, Ik heb een 6,6 voor mijn schoolexamen wiskunde gehaald!!! Nu sta ik een 6,0 gemiddeld! Ik ben hier heel erg blij mee, en heb nu meer vertrouwen in het centraal!Stella/6 VWO WiA

Beste Janet, de proefwerkweek is nu gelukkig klaar. Ik heb vandaag wiskunde terug gekregen en ik heb een 8.3 gehaald! Nu heb ik een 7.3 op mijn rapport ( dit was overigens het hoogste cijfer van alle vakken op mijn eindlijst). Pieter/5 VWO WiA

Ik heb net mijn cijfer van de wiskunde toets terug gehad en hij is nog beter dan de vorige…. Een 7,8!! De bijlessen helpen erg goed zo te merken!Imke/6 VWO Wi C

Ik ben geslaagd en heb voor wiskunde een 7,7 (!!!!!) gehaald. Super erg bedankt voor alle goede hulp!!Lotte/6 VWO WiA